ANNA MYHRMAN / LANDSKAP

Jord och rymd

Tempera, 130 x 106 cm, 2009