ANNA MYHRMAN/LANDSKAP

Klippor, moln

Tempera och olja, 80x100, 2002