ANNA MYHRMAN/LANDSKAP

Sommarkväll på ön

Tempera, 49x70, 2012


Kväll på ön
Kväll på ön, detalj