ANNA MYHRMAN/LANDSKAP

Vår i luften

Tempera, 120x85, 1983


Strand med fåglar II